TANÁRAINK

Név Végzettség Beosztás
Balázsné Németh Emese Matematika-Földrajz szakos általános iskolai tanár 6. osztály osztályfőnöke Matematika, Földrajz tanár
Barnáné Havrán Ilona Tanító (népművelő szakos)

Tanulásban akadályozott gyógypedagógia tanár

gyógypedagógus
Csáki Klaudia Tanító – matematika műveltségterülettel 4. osztály osztályfőnöke
Czirok Zoltán közoktatási vezető

zeneiskolai harsonatanár

4-8. osztályban ének-zene tanár
Gadó Lóránt Rajz- és vizuális kultúra tanár 3. csoport napközis vezetője
Gurdics Gáborné Tanító – magyar nyelv és irodalom műveltségterülettel 2. osztály osztályfőnöke

Alsós munkaközösség vezető

Kelemen Zita Tanító – informatika műveltségterülettel 1. osztály osztályfőnöke
Korom Norbert Német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár német és informatika tanár
Kovács-Sebők Stefánia Testnevelő tanár, technika-, életvitel- és gyakorlat tanár Testnevelő, technika-, életvitel- és gyakorlat tanár

4. napközis csoport vezetője

Lantos István Nevelőtanár pedagógiai szakos

Történelem szakos tanár

Okleveles testnevelő tanár

Közoktatás vezető

8. osztály osztályfőnöke
Lantosné Horváth Irén Erika Pedagógia-gyermek és ifjúságvédelem spec.koll.

Magyar nyelv és irodalom szakos tanár

7. osztály osztályfőnöke

Humán munkaközösség vezető

Nacsáné Kopasz Katalin Magyar-német szakos tanár

Okleveles angol tanár

5. osztály osztályfőnöke
Novákné Vízhányó Erzsébet Egészségtan tanár

Gyógypedagógiai asszisztens

2. csoport napközis vezetője, DÖK vezető, Öko munkaközösség vezető
Sánta Ildikó Tanító – környezetismeret műveltségterülettel 3. osztály osztályfőnöke
Szécsényi Vivien Utolsó éves hallgató Tanító-magyar műveltségterülettel 1. napközis csoport vezetője
Völgyi-Rényi Virág Földrajz – környezetvédelem szakos tanár tartósan távollévő